Lundgren Edition / Alvarsdal / Alla Videor / Dreammile


 

ALVARSDAL 2023

 

En sida för fria andar

 

TÄNK TILL !

 

Den som kommer försent straffar historien.

Michail Gorbatjov 1989.


 

5.11.2022

 

Om ett år är det åter höst!

 

VA-installationen är avslutad.

Naturreservaten 1:10 och 1:23 (Labyrinten)

har under två säsonger tjänat som betesmark för kor.

Dags att TÄNKA TILL vad som borde åtgärdas innan

Borgholm Energi och Ölands Grävtjänst lämnar Alvarsdal.

 

 

Tre områden i stugbyn med omnejd är starkt förändrade.

 

1. Ängen: ett läger med baracker, massor och maskiner.
Skall återställas efter avslutad VA-installation.
VIDEO 0:36

Förslag:
Beläggningen bibehålls - ev. utökas till 50 x 40 m. - och tjänar som
grund för ett sportcentrum med en vädertålig och kroppsvänlig yta.

 

 

2. Räddningsvägen: F.d. "Gröna lungan" och
"Lugna gatan" är en bred grusväg för bilar och maskiner.
Dess framtid är oviss. Återställning eller utökad funktion?

VIDEO 3:21

Förslag:
Utökad funktion till cykelväg Alvarsdal / Ekerum.
Då behövs en grusväg från pumphuset till
väg 136 och ev. grind vid "lillans tomt".
Grinden bortfaller om stängslingen
ändras enligt nedanstående förslag.

 

3. Naturreservatet 1:23 (Labyrinten):
Skogsvägen mellan väg 136 och pumphuset - som
för till vattencontainern - är förvandlad till en lerig åker.
De uppröjda stigarna i Labyrinten begås dagligen av korna.
Följd: nedsmutsade med avföring. De mjuka skogsstigarna
söndertrampade av dom halvtonstunga kornas klövar.

VIDEO 7:28

Förslag:
Kofållan ändrar sin stängsling till söder om gränsstigen som
grusas och därmed ger fri fart från räddningsvägen till
väg 136 och Ekerum, samt återger Labyrinten
sin attraktivitet som område för
sport och rekreation.

 

 

back to top